Chi tiết chính sách

ONBET88 rất coi trọng quyền riêng tư và bảo mật của bất kỳ thông tin nào liên quan đến dữ liệu cá nhân của bạn. Chính sách này sẽ giải thích cách chúng tôi bảo vệ các thông tin bạn cung cấp và các bước liên quan. Và cũng giải thích cách thức và nơi chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn, cũng như các nguyên tắc của chúng tôi dựa trên Luật Bảo mật Dữ liệu 2012, các quyền của bạn về bất kỳ thông tin cá nhân nào mà bạn nắm giữ.
So với Philippines, các quốc gia khác có thể có luật bảo vệ quyền riêng tư khác nhau. Chúng tôi sẽ luôn tìm hiểu, cập nhật và điều chỉnh các chính sách của mình nhằm đạt được phương án bảo mật và bảo hộ thông tin cá nhân một cách tốt nhất. Ngược lại, chúng tôi không dám đảm bảo rằng các chính sách và quy định về quyền riêng tư của chúng tôi có đáp ứng được các yêu cầu của các cơ quan pháp luật nước ngoài.
Để biết thêm thông tin liên quan đến thông tin cá nhân của bạn hoặc bất kỳ tuyên bố nào về quyền mà bạn có trong chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại onbet88.life@gmail.com

Phạm vi và cam kết

Tuyên bố về quyền riêng tư và chính sách bảo mật dữ liệu của chúng tôi áp dụng cho tất cả thông tin cá nhân, cho dù đó là thông tin vật lý hay kỹ thuật số, xử lý thủ công hay hệ thống tự động. Khi bạn sử dụng các dịch vụ do công ty cung cấp hay khi đăng nhập, đăng ký, có nghĩa là bạn đã chấp nhận quy định về quyền riêng tư của chúng tôi và đồng ý chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ, lưu giữ và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn theo các điều khoản này.
Nếu bạn thay mặt người khác gửi bất kỳ thông tin cá nhân hoặc thông tin nhạy cảm nào, bạn phải đảm bảo bạn có quyền cung cấp thông tin đó và cho phép chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân theo chính sách bảo mật này. Nếu bạn không muốn cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi, công ty chúng tôi có thể không cung cấp hoặc thông báo cho bạn về các sản phẩm và dịch vụ mà bạn đã yêu cầu.
Xin lưu ý rằng các dịch vụ của ONBET88 không được sử dụng hoặc nhắm mục tiêu vào các đối tượng sau:
Đối tượng dưới 21 tuổi.
Bất kỳ ai (kể cả các thành viên trong gia đình trực tiếp) làm việc trong chính phủ Philippines, PAGCOR, ONBET88, các cơ quan thực thi pháp luật hoặc quân nhân.

Quyền lợi và quyền ưu tiên của bạn

Theo luật bảo mật dữ liệu, công ty có nghĩa vụ bảo vệ các quyền sau đây mà bạn có:
(a) Bạn có quyền biết thông tin cá nhân của bạn đang được hoặc đã được xử lý
(b) Trước khi thông tin cá nhân của bạn đi vào hệ thống xử lý kiểm soát thông tin cá nhân của công ty hoặc trong quá trình xử lý tiếp theo, bạn có quyền lấy các thông tin sau:
Nhập mô tả dữ liệu cá nhân vào hệ thống
Mục đích của việc bắt đầu xử lý hoặc xử lý
Phạm vi và phương pháp xử lý thông tin cá nhân
Người nhận hoặc danh mục người nhận có thể có
Phương pháp được sử dụng để truy cập tự động (nếu chủ thể dữ liệu cho phép) và mức độ cho phép truy cập đó
Danh tính và chi tiết của người kiểm soát thông tin cá nhân, hoặc có thể đại diện cho danh tính của người đó
Ngày truy cập và sửa đổi lần cuối thông tin cá nhân của chủ thể dữ liệu
Bạn có quyền truy cập, sửa chữa và gửi khiếu nại lên Ủy ban Quyền riêng tư Quốc gia (NPC).
(c) Bạn có quyền truy cập nội dung sau dựa trên các yêu cầu hợp lý:
Nội dung thông tin cá nhân đã được xử lý
Các nguồn thông tin cá nhân được lấy từ đó
Tên và địa chỉ của người nhận thông tin cá nhân
Cách dữ liệu đó được xử lý
Lý do tiết lộ thông tin cá nhân cho người nhận
Thông tin về các quy trình tự động, trong đó dữ liệu sẽ hoặc có thể được sử dụng làm cơ sở duy nhất cho bất kỳ quyết định quan trọng nào hoặc sẽ ảnh hưởng đến quyết định của chủ thể dữ liệu
Ngày truy cập cuối cùng và sửa đổi thông tin cá nhân của chủ thể dữ liệu có liên quan
Chức danh, tên, ID nhận dạng và địa chỉ của bộ điều khiển dữ liệu
(d) Bạn có quyền phản đối về tính chính xác hoặc sai sót của thông tin cá nhân của bạn và yêu cầu người kiểm soát thông tin cá nhân sửa lại cho phù hợp, trừ khi yêu cầu đó là bất hợp lý hoặc không phù hợp. Mặt khác, nếu thông tin cá nhân đã được sửa chữa, người kiểm soát thông tin cá nhân phải đảm bảo rằng cả thông tin mới và thông tin bị rút đều có thể truy cập được, đồng thời người nhận sẽ nhận được thông tin mới và thông tin bị rút lại
(e) Bạn có quyền đình chỉ, thu hồi hoặc ra lệnh chặn, xóa hoặc tiêu hủy bạn trong hệ thống hồ sơ thông tin cá nhân được phát hiện là không đầy đủ, lỗi thời, sai sự thật, thu thập bất hợp pháp, sử dụng cho các mục đích trái phép hoặc được sử dụng bởi người kiểm soát thông tin cá nhân Thông tin cá nhân không còn cần thiết cho mục đích mà nó được thu thập. Trong trường hợp này, người kiểm soát thông tin cá nhân có thể thông báo cho bên thứ ba đã nhận được thông tin cá nhân đã được xử lý trước đó
Nếu bạn tin rằng các quyền của mình theo Đạo luật bảo mật dữ liệu đã bị bỏ qua, bạn có quyền khiếu nại và có quyền yêu cầu bồi thường cho những thiệt hại phải chịu.

Thu thập thông tin cá nhân

Dữ liệu cá nhân (còn được gọi là thông tin cá nhân) đề cập đến bất kỳ thông tin liên quan nào có thể nhận dạng người đó. Không bao gồm thông tin nhận dạng đã bị xoá của dữ liệu tài liệu (dữ liệu ẩn danh).
Chúng tôi có thể thu thập, sử dụng, lưu trữ và truyền dữ liệu cá nhân khác nhau về bạn. Chúng tôi kết hợp những dữ liệu này như sau
privacy-policy.collected-personal-information.article3
Dữ liệu nhận dạng bao gồm họ, tên, số tài khoản người dùng hoặc mã nhận dạng tương tự, ngày sinh và giới tính
Dữ liệu tài chính bao gồm tài khoản ngân hàng và chi tiết thẻ phí
Dữ liệu giao dịch bao gồm các chi tiết liên quan đến thanh toán của bạn và các chi tiết khác về các sản phẩm và dịch vụ mà bạn mua từ chúng tôi
Dữ liệu kỹ thuật bao gồm địa chỉ truy cập Internet (IP), nhãn PC, dữ liệu đăng nhập, loại và phiên bản trình duyệt, cài đặt múi giờ, vị trí, loại và phiên bản trình cắm của trình duyệt, hệ điều hành, nền tảng cũng như thiết bị bạn dùng để truy cập trang web này và thông tin kỹ thuật khác
Dữ liệu cá nhân bao gồm tên người dùng và mật khẩu, lần nạp tiền hoặc đơn cược, sở thích, phản hồi và câu trả lời bảng câu hỏi của bạn
Dữ liệu sử dụng bao gồm thông tin về cách bạn sử dụng trang web, sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi
Dữ liệu thị trường và cộng đồng bao gồm các tùy chọn của bạn khi chấp nhận thông tin thị trường từ chúng tôi hoặc bên thứ ba hay tuỳ chọn cộng đồng của bạn
Chúng tôi cũng thu thập, sử dụng và chia sẻ dữ liệu tổng hợp cho bất kỳ mục đích nào, chẳng hạn như số liệu thống kê hoặc số liệu thống kê về con người. Dữ liệu tổng hợp có thể được lấy từ dữ liệu cá nhân của bạn, nhưng nó không được coi là dữ liệu cá nhân theo luật, vì những dữ liệu này sẽ không trực tiếp hoặc gián tiếp tiết lộ danh tính của bạn. Ví dụ: chúng tôi có thể tổng hợp dữ liệu sử dụng của bạn để tính toán tỷ lệ phần trăm người dùng truy cập các tính năng nhất định của trang web. Tuy nhiên, nếu chúng tôi kết hợp hoặc liên kết dữ liệu tổng hợp với dữ liệu cá nhân của bạn để dữ liệu đó có thể trực tiếp hoặc gián tiếp nhận dạng bạn, chúng tôi sẽ coi dữ liệu kết hợp là dữ liệu cá nhân và sử dụng nó theo chính sách bảo mật này

Chúng tôi thu thập thông tin dữ liệu cá nhân như thế nào

Thông tin nhận dạng và liên hệ
Những hoạt động này có thể bao gồm nhưng không bị giới hạn ở việc xác minh danh tính, tiến hành đếm số người hoặc phân tích hiệu suất, thực hiện khảo sát, xử lý đặt trước, mua hàng, các giao dịch liên quan, bảo mật và giám sát, đồng thời tuân thủ luật và quy định hướng dẫn
Mục đích phi tiếp thị
Những hoạt động này có thể bao gồm nhưng không bị giới hạn ở việc xác minh danh tính, tiến hành đếm số người hoặc phân tích hiệu suất, thực hiện khảo sát, xử lý đặt trước, mua hàng, các giao dịch liên quan, bảo mật và giám sát, đồng thời tuân thủ luật và quy định hướng dẫn
Cộng đồng và đăng xuất
Chúng tôi chủ yếu gửi thông tin cho bạn qua email, cung cấp cho bạn thông tin và thông báo mà bạn có thể thấy hữu ích hoặc muốn nhận được. Những điều này có thể bao gồm nhưng không bị giới hạn việc chia sẻ thông tin, sự kiện, ưu đãi, khuyến mãi đặc biệt liên hệ với bạn về các yêu cầu đặt trước hoặc giao dịch liên quan cập nhật thường xuyên về các nhóm lợi ích đặc biệt liên quan đến các chương trình của chúng tôi. Email chúng tôi gửi có sẵn chế độ chọn không tham gia. Bằng cách nhấp vào liên kết hủy đăng ký, bạn sẽ không tham gia vào danh sách gửi thư miễn phí của chúng tôi nữa

Chúng tôi chia sẽ dữ liệu cá nhân của bạn ra sao

Chúng tôi sẽ chỉ chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn khi có sự cho phép của bạn. Tùy thuộc vào trường hợp, chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với những người nhận sa:
a. Với mục đích chống rửa tiền, phát hiện và kiểm soát gian lận, ONBET88 có quyền chuyển dữ liệu cá nhân của bạn cho các bên thứ ba, bao gồm nhưng không bị giới hạn đối với các nhà cung cấp bên thứ ba như Ủy ban chống rửa tiền, PAGCOR , và các tổ chức tài chính khác. Các đơn vị liêm chính, ngân hàng, nhà cung cấp hệ thống xác minh địa chỉ và thẻ căn cước, nhà cung cấp dịch vụ thanh toán và tổ chức tài chính, nhưng chỉ khi chúng tôi đảm bảo rằng họ đáp ứng các tiêu chuẩn tương tự về xử lý và bảo mật dữ liệu. Chúng tôi khuyến khích bạn đọc chính sách bảo mật của các nhà cung cấp bên thứ ba của chúng tôi.
b. Ngoài ra, chúng tôi có quyền tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho các bên thứ ba có liên quan, chẳng hạn như các nhóm liên quan trực tiếp đến Inc., các cơ quan quản lý của chúng tôi và các đơn vị tài chính liêm chính, đặc biệt khi ONBET88 có cơ sở hợp lý để nghi ngờ rằng tài khoản của bạn vi phạm quy định thời gian hành vi.
c. Dữ liệu của bạn cũng sẽ được chia sẻ với các dịch vụ đám mây, trung tâm dữ liệu, dịch vụ thanh toán, ngân hàng, công cụ xác minh danh tính, công cụ giao tiếp với khách hàng, nhà cung cấp trò chơi, v.v., cho mục đích vận hành bình thường.
d. Theo trách nhiệm pháp lý của chúng tôi, chúng tôi có quyền chia sẻ thông tin cá nhân mà chúng tôi nắm giữ, bao gồm số liệu thống kê cá nhân hoặc lịch sử cá cược, với các tổ chức thể thao để điều tra các vấn đề về gian lận, rửa tiền hoặc tính.
e. Chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các biện pháp hợp lý để đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân của bạn được xử lý một cách an toàn, được bảo vệ cẩn thận và đáp ứng các yêu cầu pháp lý hiện hành.

Chúng tôi lưu giữ và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn như thế nào

ONBET88 bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn như sau:
Xử lý theo quyền của bạn
Giao dịch công bằng và hợp pháp
Chỉ được lấy cho mục đích đã được nêu rõ ở trên
Với mục đích cụ thể, đầy đủ, phù hợp và không quá mức
Lưu trữ một cách an toàn
Thời gian bảo quản không được vượt quá thời gian cần thiết cho mục đích của nó.
ONBET88 sẽ thực hiện tất cả các biện pháp hợp lý để đảm bảo rằng thông tin của bạn được an toàn và bảo vệ. Về vấn đề này, chúng tôi thực hiện các biện pháp kỹ thuật và tổ chức thích hợp để bảo vệ dữ liệu của bạn khỏi quá trình xử lý trái phép hoặc bất hợp pháp.
Khi bạn là khách hàng, chúng tôi cần lưu giữ thông tin của bạn để đáp ứng các yêu cầu pháp lý và hợp đồng của chúng tôi. Tuy nhiên, khi bạn ngừng sử dụng các dịch vụ của ONBET88, chúng tôi sẽ vẫn giữ thông tin cá nhân của bạn trong một khoảng thời gian. Chúng tôi lưu giữ thông tin của bạn vì nhiều lý do, bao gồm:
Tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý theo luật địa phương của Philippines (ví dụ: quy định chống rửa tiền hoặc quy định cấp phép)
Thiết lập hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý có thể được đưa ra chống lại chúng tôi (chẳng hạn như khiếu nại do sơ suất)
Tuân thủ các nghĩa vụ hợp đồng của chúng tôi và các quyền liên quan đến thông tin liên quan
Quyền và lợi ích hợp pháp của chúng tôi để tiến hành kiểm tra số dư
Tuân thủ các hướng dẫn do các cơ quan bảo vệ dữ liệu có liên quan ban hành
Chúng tôi mã hóa thông tin nhạy cảm, chẳng hạn như số thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ, số điện thoại di động, địa chỉ email, tên người dùng và mật khẩu được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi. Chỉ các ứng dụng mới có thể giải mã những thông tin đó và cung cấp mức độ bảo mật cao cho quyền truy cập của người dùng, trong đó tất cả các sự kiện hoặc hoạt động đều được ghi lại trong một máy chủ an toàn.
Tuy nhiên, chúng tôi không có quyền kiểm soát, do đó không thể thực hiện cùng một mức độ bảo vệ trên bất kỳ thiết bị nào bạn sử dụng để truy cập trang web của chúng tôi hoặc gửi thông tin cho chúng tôi qua email, ứng dụng nhắn tin hoặc trang web của chúng tôi. Vì thế, chúng tôi không chịu trách nhiệm về bảo mật và bảo vệ thông tin có thể đã bị chặn trước khi chúng tôi nhận được dữ liệu cá nhân của bạn

Cập nhật về quyền riêng tư này

Chính sách về quyền riêng tư này có thể được cập nhật theo thời gian để phản ánh những thay đổi trong cách chúng tôi làm việc hoặc giám sát công việc của chúng tôi – vì vậy bạn có thể kiểm tra nó mỗi khi bạn gửi thông tin cá nhân cho chúng tôi. Ngày của bản sửa đổi gần đây nhất sẽ được hiển thị trên trang này. Nếu bạn không đồng ý với những thay đổi này, vui lòng không tiếp tục gửi thông tin cá nhân cho ONBET88 hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi dưới bất kỳ hình thức nào. Nếu bạn vẫn gửi thì sẽ được coi là đã chấp nhận các thay đổi về chính sách quyền riêng tư. Bạn cũng có thể xóa ONBET88 / tài khoản của mình bất kỳ lúc nào. Nếu có thay đổi lớn trong chính sách quyền riêng tư, chẳng hạn như ảnh hưởng đến cách chúng tôi muốn sử dụng thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ cung cấp các thông báo đáng chú ý hơn (bao gồm, đối với một số dịch vụ nhất định, thông báo về các thay đổi chính sách quyền riêng tư qua email) và bạn sẽ được yêu cầu xác nhận có đồng ý với thay đổi để tiếp tục sử dụng dịch vụ, các thay đổi sẽ được áp dụng ngay sau khi bạn chấp nhận.

Nghĩa vụ của bạn

Bằng việc sử dụng trang web của chúng tôi và cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn, bạn xác nhận rằng bạn cần cung cấp dữ liệu trung thực, chính xác và đầy đủ theo các yêu cầu của ONBET88. Ngoài ra, bạn phải thông báo cho chúng tôi về bất kỳ thay đổi nào đối với thông tin của bạn để đảm bảo rằng thông tin đó vẫn cập nhật và chính xác.
Nếu bạn bị phát hiện đã vi phạm nghĩa vụ của mình hoặc nếu chúng tôi có lý do để nghi ngờ rằng thông tin bạn cung cấp là sai hoặc không đầy đủ hoặc vi phạm Điều luật về quyền riêng tư dữ liệu 2012 hoặc chính sách này theo bất kỳ cách nào, chúng tôi có quyền từ chối đơn đăng ký của bạn hoặc ngay lập tức đình chỉ/dừng tài khoản của bạn mà không cần thông báo. Trong trường hợp này, bạn không được hưởng bất kỳ khoản bồi thường nào do đơn đăng ký của bạn bị từ chối hoặc việc tạm ngưng hoặc dừng tài khoản của bạn.